Tollialane informatsioon kaupade liikumisel kolmandates riikides Euroopa Liidu tsooni või Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse.