Pakume Intrastati aruande esitamise teenust Statistikaametile klientide eest, kelle eelmise aasta või jooksva aasta kaupade eksport või import teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ületab 1 miljoni krooni piiri. Võimalus esitada nii elektroonilisel teel kui paberkandjal.