Tegevusalad

TOLLIAGENTUURI TEENUSED

 

1)      Trükiteenused:

a)      Impordi-, ekspordikaubadeklaratsioonide täitmine kliendi poolt esitatud dokumentide alusel.

b)      CMR-i (kauba saatedokument), DV1, DV2 (tolliväärtuse deklaratsioon), EUR1 (kaupade päritolu deklaratsioon), TIR-Carnet trükkimine

c)      Kaubaarvete koostamine kliendi eest.

2)      Tollideklaratsiooni täitmine ja esitamine tollile kliendi nimel.

3)      Kolmandatest riikidest saabuvate kaupade sisenemisdokumentide vormistamine (SD, transiit).

4)      Tolliagendi teenused maksetähtaja pikendamisega importmaksude tasumisel kaupade impordil kolmandatest riikidest.

TRANSIIT

 

1)      Vormistame transiitdeklaratsioone ja pakume printsipaali teenust.  Transiidi vormistamine Pärnu esinduses vt. kontaktid!

2)      Transiitdeklaratsiooni vormistamiseks vajalikud andmed:

a)      Kaubaarve

b)      Transiidi lähtekoht

c)      Transiidi sihtkoht

d)      Auto ja haagise registreerimise numbrid

 

KAUPADE LADUSTAMINE

 

1)      Ajutine ladustamine tolliterminalis: tolliterminalis ladustatakse ajutiselt kuni 20 päevaks kolmandatest riikidest saabunud kaupu. Mõjuval põhjusel võib toll pikendada ajutise ladustamisluba importmakse maksmata.

2)      Ladustamine tollilaos: kasutatakse pikemaajaliseks ladustamiseks tollilaos, importmakse maksmata. Kaupade vabasse ringlusesse lubamisega nii tolliterminalist kui tollilaost tuleb maksta riigimaksud.

3)      Ladustamine aktsiisilaos vastavalt kehtivale seadusandlusele.

INTRASTAT

 

Pakume Intrastati aruande esitamise teenust Statistikaametile klientide eest, kelle eelmise aasta või jooksva aasta kaupade eksport või import teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ületab 1 miljoni krooni piiri. Võimalus esitada nii elektroonilisel teel kui paberkandjal.

KONSULTATSIOON

Tollialane informatsioon kaupade liikumisel kolmandates riikides Euroopa Liidu tsooni või Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse.